Follow
Newsletter

Minimalne wynagrodzenie 2023. Ile wynosi najniższa krajowa w tym roku?

Minimalna krajowa w 2023 roku wzrośnie łącznie dwukrotnie. Podobnie najniższa stawka godzinowa.
minimalne wynagrodzenie 2023
Minimalne wynagrodzenie w 2023 wzrośnie dwukrotnie. Foto: AndreyPopov via Canva.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrośnie łącznie aż dwa razy. Pierwsza podwyżka płacy minimalnej obowiązuje już od 1 stycznia, druga wejdzie w życie 1 lipca. Ile wynosi minimalna krajowa 2023? Jaka jest minimalna stawka godzinowa? Sprawdzamy.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Płaca minimalna lub też zamiennie minimalne wynagrodzenie to nic innego, jak najniższa prawnie dopuszczalna kwota, którą pracodawca zobligowany jest wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Wysokość płacy minimalnej ustala rząd, jednak propozycję jej wysokości składa Radzie Ministrów Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, trafia do konsultacji Rady Dialogu Społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Do 15 lipca danego roku Rada Dialogu Społecznego przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję, a jeśli tego nie zrobi, rząd do 15 września samodzielnie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Od czego zależy płaca minimalna?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia czy to w roku 2023, czy poprzednich latach, zależna jest w dużej mierze od stopnia wzrostu cen (inflacji) w roku poprzednim oraz prognoz inflacyjnych na kolejny rok. Chodzi tu jednak głównie o samą jej (płacy minimalnej) propozycję, ponieważ wskaźnik inflacji nie jest bezpośrednio powiązany z ewentualnymi podwyżkami minimalnego wynagrodzenia.

Prócz tego, na wysokość płacy minimalnej wpływ mają także:

  • wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim
  • prognozowane przeciętne wynagrodzenie w następnym roku
  • prognozy dotyczące wzrostu PKB
  • informacje o poziomie życia różnych grup społecznych
  • informacje o warunkach gospodarczych państwa

Kwestie te zostały uregulowane w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Minimalne wynagrodzenie 2023. Dwie podwyżki w jednym roku

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku wynieść ma docelowo 3600 brutto. Oznacza to wzrost płacy minimalnej w 2023 roku łącznie o 590 zł względem roku ubiegłego. Podwyżka “minimalnej krajowej” podzielona została jednak na dwa etapy, z czego pierwszy z nich wszedł w życie 1 stycznia 2023 roku.

Od początku roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi aktualnie 3490 zł brutto, co daje w przybliżeniu około 2700 zł netto. Druga podwyżka płacy minimalnej w 2023 wejdzie w życie w połowie roku, a dokładniej 1 lipca. Wtedy też minimalne wynagrodzenie brutto podskoczy o kolejne 110 zł do poziomu zapowiadanego przez Ministerstwo Rodziny, czyli 3600 zł brutto.

minimalna krajowa 2023
Minimalna krajowa w 2023 wzrośnie łącznie do 3600 zł brutto.

Ile na rękę w 2023 roku?

Uśrednione minimalne wynagrodzenie netto od 1 stycznia 2023 roku kształtuje się na poziomie 2709,48 zł netto, zaś już od 1 lipca br. – po drugiej podwyżce płacy minimalnej – kwota ta wyniesie już 2783,86 zł netto.

Pamiętaj, że wypływ na dokładną wysokość wynagrodzenia netto ma kilka czynników, do których zaliczyć można, chociażby oświadczenie PIT-2 złożone w zakładzie pracy, wykonywanie obowiązków poza miejscem zamieszkania czy uwzględnienie autorskich kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli chcesz mieć pewność, ile dokładnie dostaniesz na rękę, pomocny może być w tym bezpłatny kalkulator wynagrodzeń 2023.

Minimalna stawka godzinowa 2023 także w górę

Prócz podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku dwukrotnie wzrasta także minimalna stawka godzinowa, którą może zaoferować pracodawca, co także zostało uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku (link na końcu artykułu).

Zgodnie z dokumentem, od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto, czyli o 3,1 zł brutto więcej, niż w roku poprzednim. Od 1 lipca 2023 minimalna stawka godzinowa wzrośnie już do kwoty 23,50 zł brutto, czyli o kolejne 70 groszy.

Sumaryczna podwyżka minimalnej stawki godzinowej w roku 2023 to 3,80 zł brutto, co oznacza, że pracodawca za jedną godzinę pracy nie może wypłacić Ci mniej niż w przybliżeniu 21 zł netto.

Płaca minimalna 2022 a minimalna krajowa 2023. Jaka różnica?

Różnica w wysokości płacy minimalnej w 2022 a 2023 roku wyniesie łącznie 590 zł brutto.

Jaka jest stawka godzinowa 2023 netto?

Najniższa stawka godzinowa w 2023 roku to 23,50 zł brutto, a więc w przybliżeniu około 21 zł netto (na rękę).

Źródło: Minimalne wynagrodzenie 2023 Dziennik Ustaw / poradnik pracownika

Total
0
Shares
Następny
pośrednik kredytowy

Zawody i zarobki. Pośrednik kredytowy - kim jest, ile zarabia, kto i jak może nim zostać?

Sprawdź także
Total
0
Share