Follow
Newsletter

Agent ubezpieczeniowy – kim jest i czym się zajmuje?

Agent ubezpieczeniowy - kim jest i czym się zajmuje?
Agent ubezpieczeniowy – kim jest i czym się zajmuje?

Prawdopodobnie każdy z nas w swoim życiu poszukiwał kiedyś odpowiedniej dla siebie oferty polisy zdrowotnej, komunikacyjnej, czy też ubezpieczenia nieruchomości. Form ubezpieczeń na rynku jest mnóstwo, a ich dystrybucją zajmują się właśnie agenci ubezpieczeniowi. W dzisiejszym artykule przybliżymy nieco charakterystykę tego zawodu – kim jest agent ubezpieczeniowy, czym się zajmuje i ile zarabia? O tym, oraz o wielu innych faktach dotyczących zawodu agenta ubezpieczeniowego, przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Najprościej rzecz biorąc, agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na podstawie umowy agencyjnej. Taki kontrakt zawiera się z konkretnym zakładem ubezpieczeń. Warto zaznaczyć, że zawód agenta ubezpieczeniowego jest regulowany – prowadzony jest specjalny rejestr i dopiero po uzyskaniu w nim wpisu, przedsiębiorca może zacząć przyjmować klientów.

Według przepisów, agentem ubezpieczeniowym może być zarówno osoba prawna, osoba fizyczna jak i podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Co ciekawe, choć na terenie Polski funkcjonuje około 30 tysięcy agentów / agencji ubezpieczeniowych, liczba osób zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń wynosi około ćwierć miliona.

5 1
Agent ubezpieczeniowy – kim jest?

Jako osoba fizyczna, agent ubezpieczeniowy może być jednocześnie reprezentować więcej niż jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. W takiej sytuacji, jest on tak zwanym multiagentem, co oczywiście przekłada się na szereg aspektów.

Przede wszystkim, multiagenci mają znacznie szerszą ofertę i są o wiele bardziej niezależni. Dodatkowo, są oni chętniej wybierani przez klientów, w końcu umożliwiają oni porównanie całego szeregu różnych ofert. Co jednak istotne, agent ubezpieczeniowy, który zdecyduje się na obsługę wielu towarzystw, ma znacznie szerszą odpowiedzialność cywilną.

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Praca wykonywana przez agenta ubezpieczeniowego normowana jest przez ustawę z dnia 22 maja 2004 o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Do najważniejszych obowiązków agentów należą:

6 1
Agent ubezpieczeniowy – czym się zajmuje?

Przedstawianie oferty ubezpieczeniowej

Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest dokładne przedstawienie oferty ubezpieczeniowej swoim potencjalnym klientom. Dobry agent powinien być w stanie zaoferować swój produkt w konkretny i zachęcający sposób, dzięki czemu łatwiej będzie mu przekonać potencjalnych zainteresowanych do ubezpieczenia, które próbuje sprzedać.

Musimy jednak pamiętać, że agent ubezpieczeniowy nie może kłamać ani zatajać prawdy. Niedopuszczalne jest również ukrywanie korzystniejszych ofert ze względu na niższą prowizję agencyjną.

Pozyskiwanie nowych kontaktów i klientów

Drugim zadaniem, należącym do obowiązków agenta ubezpieczeniowego jest skuteczne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych kontaktów i klientów. Aktywne działanie na rynku oraz oferowanie swoich usług w zachęcający sposób to także bardzo istotna część pracy agenta. Dzięki dużemu zaangażowaniu w pracy, wykonując ten zawód, znacznie łatwiej można dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów, którzy w przyszłości mogą zapewnić agentowi, bądź agencji, dla której on pracuje, dobry zarobek.

Udzielanie porad dotyczących ofert ubezpieczeń

Do niezbędnych umiejętności agenta ubezpieczeniowego zaliczana jest również znajomość rynku. Jednak co dokładnie przez to należy rozumieć? Mianowicie, ilość dostępnych ofert rynku ubezpieczeń jest wyjątkowo duża, co powoduje, że przeciętny klient nie jest w stanie samodzielnie wybrać odpowiedniej oferty dla siebie. Tutaj z pomocą przychodzi agent ubezpieczeniowy, który dzięki swojej obszernej wiedzy, powinien skutecznie doradzić i przedstawić, która z ofert jest najkorzystniejsza dla konkretnego klienta.

Zawieranie umów ubezpieczeniowych

Skuteczne znajdywanie klientów oraz atrakcyjne przedstawienie ofert, to nie wszystko co musi potrafić dobry agent ubezpieczeniowy. Do jego obowiązków należy również dokładne wyjaśnianie szczegółów oferty, którą wybrał klient oraz doprowadzenie do zawarcia z nim umowy. Przy tym, agent ubezpieczeniowy musi być w pełni profesjonalny oraz nigdy nie może zapomnieć o wszystkich, niezbędnych formalnościach, które należy dopełnić przy podpisywaniu papierów.

Podpisywanie dokumentów oraz finalizowanie umowy, musi odbywać się w dobrej atmosferze, którą również powinien zapewnić agent. Jako przedstawiciel agencji, musi on zadbać o to, aby klient czuł się zrozumiany oraz o to, żeby miał pewność, że zaoferowana mu została najlepsza dla niego oferta ubezpieczenia. Jednym słowem, przy zawieraniu umowy, agent ubezpieczeniowy musi być nie tylko skuteczny, ale również wiarygodny.

Dbanie o swoją bazę klientów

Każdy agent ubezpieczeniowy, któremu zależy na dobrej pozycji na rynku, powinien dbać nie tylko o swoją sylwetkę w środowisku, ale również o dobre i profesjonalne relacje ze swoimi klientami. Dzięki nienagannej kulturze osobistej i dobrej prezencji, dużo łatwiej jest zyskać zaufanie i zatrzymać przy sobie wielu klientów. Na dodatek, jeżeli będą oni zadowolenia z usług, jest duża szansa, że polecą swojego ubezpieczyciela znajomym, czyli potencjalnym, nowym klientom.

Profesjonalizm przy świadczeniu usług

Ostatnim elementem pracy agenta ubezpieczeniowego, o którym chcielibyśmy wspomnieć, jest to, że musi on zachowywać pełen profesjonalizm podczas wykonywania swoich zadań. Znaczy to tyle, że jego praca musi być rzetelna i przejrzysta. Przede wszystkim nie może ukrywać przed swoimi klientami tego, czy pracuje dla jednej bądź wielu agencji. Oprócz tego zobowiązany jest również do zatrzymywania w tajemnicy wszystkich danych o umowie z klientami oraz ich danych osobowych. Właśnie to jest powszechnie rozumiane jako profesjonalizm w pracy agenta ubezpieczeniowego. Taka postawa, jest absolutną podstawą sylwetki agenta, który chce osiągnąć coś więcej w swoim zawodzie.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

W dzisiejszych czasach, a dokładniej od 2014 roku, kiedy to zawód agenta ubezpieczeniowego został poddany deregulacji, wyraźnie spadły wymogi formalne względem kandydatów. Obecnie, agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która:

 • Posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych;
 • Nie jest skazany pełnoprawnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu i wiarygodności dokumentów;
 • Posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 • Zdał egzamin, uprawniający do wykonywania zawodu;
 • Gwarantuje poprawne wykonywanie czynności agencyjnych.

Po ukończeniu, wyżej wymienionego, specjalistycznego egzaminu w towarzystwie ubezpieczeniowym, każdy przyszły agent musi uzyskać licencję zawodową, która jest wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego, dopiero wtedy może on rozpocząć swoją pracę.

2 1
Agent ubezpieczeniowy – jak nim zostać?

Warto wspomnieć, że do 2014 roku, zostanie agentem ubezpieczeniowym wymagało poświęcenia znacznie więcej czasu. Mianowicie, przed deregulacją tego zawodu, aby móc pracować jako agent ubezpieczeniowy, trzeba było ukończyć specjalistyczny kurs, który obejmował 152 godziny szkolenia w towarzystwie ubezpieczeniowym. Aktualnie szkolenie to nie jest już obowiązkowe, jednak w dalszym ciągu wiele agencji oferuje taki kurs jako formę przygotowania do obowiązkowego egzaminu na agenta ubezpieczeń.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

O ile dane dotyczące zarobków agentów ubezpieczeniowych nie są zbyt precyzyjne, jesteśmy w stanie oszacować typowe przedziały dla tej grupy zawodowej. Jak zawsze, dochody zależą m.in od:

 • Doświadczenia zawodowego;
 • Umiejętności indywidualnych, przede wszystkim tych, które związane są z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu z klientami;
 • Wielkości agencji ubezpieczeniowej;
 • Liczby transakcji, które udało się zrealizować w ciągu miesiąca pracy.
8 1
Agent ubezpieczeniowy – ile zarabia?

Wszystkie te czynniki tak znacząco wpływają na zarobki agentów ubezpieczeniowych, że według danych z 2023 roku zaczynają się one już od 3800 zł brutto, a kończą na 10000 zł brutto miesięcznie. Mediana płac pośredników w 2023 roku wynosi około 4680 zł brutto.

Należy jednak pamiętać, że podana kwota może być mocno zaniżona przez początkujących agentów, których zarobki często oscylują blisko poziomu płacy minimalnej. Wiele osób szybko rezygnuje z wykonywania tego zawodu – zostają nieliczni, którzy mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenia.

Dodatkowo, wielu agentów ubezpieczeniowych prowadzi własne firmy, przez co ich dochody nie są wliczane do średniej, która dotyczy przede wszystkim pracowników etatowych. Jeśli zatem planujesz zostać agentem ubezpieczeniowym, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość – możesz liczyć na znacznie więcej niż 5, 7 czy 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Wymagania pracodawców

Jak już wcześniej wspominaliśmy, agent ubezpieczeniowy to stosunkowo inkluzywny zawód. Niski próg wejścia nie znaczy jednak, że nie ma konkurencji wśród kandydatów. Z tego powodu, zastanówmy się teraz, jak zwiększyć swoje szanse na atrakcyjną posadę.

4 1
Agent ubezpieczeniowy – wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników

W oparciu o przeanalizowane oferty pracy, możemy wytypować kilka cech, których szukają pracodawcy:

 • Pracowitość, samodzielność, wytrwałość i aktywność;
 • Rzetelność w wywiązywaniu się z obowiązków służbowych oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Wykształcenie średnie (jest to de facto wymóg formalny);
 • Chęć do rozwoju i nauki – ten aspekt jest akurat szczególnie ważny, ponieważ oferty ubezpieczycieli zmieniają się przez cały czas.

Podsumowanie

Sylwetka agenta ubezpieczeniowego na pierwszy rzut oka może i wydaje się nieskomplikowana. Jednak tak jak z każdą pracą, przed jej podjęciem warto zapoznać się z podstawowymi faktami, które jej dotyczą, aby zyskać przekonanie, że jest to zawód, dla którego warto inwestować w swój rozwój oraz poświęcać swój czas.

7 1
Agent ubezpieczeniowy – podsumowanie

Pomimo, że zarobki dla początkujących agentów ubezpieczeń nie należą do wysokich, warto podkreślić, że w tym zawodzie, tak jak w każdym innym, początki bywają trudne. Jednakże, jeżeli jako początkujący pośrednik nie zniechęcimy się i będziemy poświęcać się swojej pracy w pełni, będziemy w stanie się rozwijać i stale powiększać swoje doświadczenie, co również pozytywnie odznaczy się na naszej pensji.

FAQ

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

Według danych z 2023 roku pensje agentów ubezpieczeniowych zaczynają się już od 3800 zł brutto, a kończą nawet na 10000 zł brutto miesięcznie. Natomiast mediana ich płac w 2023 roku wynosi około 4680 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota dosyć mocno zaniżona przez początkujących agentów, którzy na starcie swojej drogi zarabiają stosunkowo niewiele.

Czego od potencjalnych agentów nieruchomości wymagają pracodawcy?

Analizując dostępne w internecie oferty, pracodawcy od kandydatów na agenta ubezpieczeniowego wymagają: doświadczenia zawodowego, co najmniej wykształcenia średniego, umiejętności nawiązywania trwałych relacji z klientami, pracowitości, samodzielności, rzetelności w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków oraz nienagannej kultury osobistej.

Czy aby zostać agentem ubezpieczeniowym trzeba obowiązkowo ukończyć szkolenie zawodowe?

Aktualnie, ukończenie szkolenia zawodowego nie jest już obowiązkowe, aby móc rozpocząć pracę jako agent ubezpieczeniowy. Jednak przed rokiem 2014, kiedy to zawód ten został poddany deregulacji, aby móc pracować jako agent ubezpieczeniowy, trzeba było ukończyć specjalistyczny kurs, który obejmował 152 godziny szkolenia w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Przeczytaj koniecznie:

Total
0
Shares
Poprzedni
kim jest programista

Programista - kim jest, czym się zajmuje, jakie wykształcenie?

Następny
Aktuariusz - kim jest i czym się zajmuje?

Aktuariusz - kim jest i czym się zajmuje?

Sprawdź także
Jak dobrze napisać CV?
Czytaj więcej

Jak dobrze napisać CV?

Na skróty Ukryj Czym jest CV?Co koniecznie musi znaleźć się w Twoim CV?Na co powinieneś uważać pisząc CV?Jak…
Total
0
Share